سفارش تبلیغ
صبا

درسى - شارژ رایگان همراه اول و ایرانسل
سفارش تبلیغ
صبا

زیرگروههایآزمایشیگروهآزمایشیعلومتجربی (گروهآزمایشی2)


زیرگروه 1

اتاق عمل، اعضای مصنوعی، بهداشت و بازرسی گوشت، بهداشت مواد غذائی، بینایی سنجی، پرستاری، پزشکی، دامپزشکی، دبیری زیست شناسی،

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دندانپزشکی، روانشناسی، زیست شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی، شنوایی شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه،علوم و صینایع غذایی، فیزیوتراپی، کاردانی بهداشت حرفه ای، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی ساخت پروتزهای دندانی، کاردانی تکنولوژی (رادیوتراپی)، کاردانی دامپزشکی، کاردانی فوریت های پزشکی، ک اردانی مامایی، کاردرمانی، کارشناسی بهداشت محیط، کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی(رادیوتراپی)، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی، گفتاردرمانی، مامایی، مدیریت و کمیسر دریایی، هوشبری .

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زمین شناسی (با ضریب 0 )، ریاضی (با ضریب 2 )، زیست شناسی (با ضریب 4 )، فیزیک (با ضریب 2 ) و

 شیمی (با ضریب3 )

زیر گروه 2

داروسازی، دبیری شیمی، شیمی، کاردانی بازیافت مواد زائد و جامد، کاردانی شیمی، کاردانی شیمی آزمایشگاهی، کارشناسی بهداشت حرفه ای، کارشن اسی

بهداشت عمومی، کارشناسی تکنولوژی پزشکی هست های، کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زمین شناسی (با ضریب 1 )، ریاضی (با ضریب 3 )، زیست شناسی (با ضریب 4 )، فیزیک (با ضریب 2 ) و

 شیمی (با ضریب4)

زیر گروه 3

زمین شناسی، زمین شناسی کاربردی، دبیری زمین شناسی .

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زمین شناسی (با ضریب 4 )، ریاضی (با ضریب 3 )، زیست شناسی (با ضریب 2 )، فیزیک (با ضریب 2 ) و

 شیمی (با ضریب2)

زیر گروه 4

اطلاعات نظامی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و حقو ق اسلامی )، امور گمرکی، حسابداری، خبرنگاری، علوم اقتصادی، علوم انتظامی، فقه و حقوق

اسلامی، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور بیمه، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی حسابداری، کاردانی خدمات مسافرتی و

جهانگردی، کاردانی علمی کاربردی روابط کار، کاردانی علوم پایه انتظامی، کاردانی علوم نظامی، کاردانی کتابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی

مدیریت جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی مدیریت هتلداری، کتابداری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات،

مدیریت امور بانکی، مدی ریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت جهانگردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری،

مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت گمرکی، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مدیریت هتلداری.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زمین شناسی (با ضریب 1 )، ریاضی (با ضریب 4 )، زیست شناسی (با ضریب 2 )، فیزیک (با ضریب 3 ) و

 شیمی (با ضریب 2)

زیر گروه 5

آموزش و پرورش ابتدایی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم اجتماعی (گرایش امنیت ملی)، علوم سیاسی (گرایش های

امنیت ملی و مطالعات امنیتی )، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی

تکنولوژی جنگلداری، کاردانی تکنولوژی چوب، کاردانی تکنولوژی شیلات، کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی، کاردانی تکنولوژی محیط زیست، کاردانی

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، کاردانی تکنولوژی مواد غذایی، کاردانی علمی کاربردی امور زراعی و باغی، کاردانی علمی کاربردی پرورش اسب، کاردانی

علمی کاربردی پرورش زنبور عسل، کاردانی علمی کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی، کاردانی علمی کاربردی امور اراضی، کار دانی کودکان

استثنایی، کتابداری در شاخه پزشکی، مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی

فضای سبز، مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات  علوم باغبانی  علوم خاک  علوم دامی  علوم و صنایع غذایی

گیاه پزشکی  منابع طبیعی/ محیط زیست)، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری  شیلات  علوم و صنایع چوب و

کاغذ  محیط زیست  مدیریت مناطق خشک و بیابان  مرتع و آبخیزداری  مهندسی چوب و کاغذ)، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی.

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زمین شناسی (با ضریب 1 )، ریاضی (با ضریب 3 )، زیست شناسی (با ضریب 2 )، فیزیک (با ضریب 2 ) و

 شیمی (با ضریب2)

منبع:moshaverh-amiri2010.blogfa.com
تاریخ : پنج شنبه 93/1/28 | 7:59 صبح | نویسنده : sajad | نظر
       

.: Weblog Themes By VatanSkin :.


کد پرش به بالای صفحه وب